Specifični ciljevi projekta su:

  1. Promicanje inovativnih praksi u školskom obrazovanju na području etičkog obrazovanja kroz metodologiju i pedagogiju koja pruža potporu učeničkim društvenim, građanskim i interkulturalnim kompetencija kroz online interaktivne tečajeve;
  2. Podizanje samopouzdanja nastavnika kako bi istražili etička pitanja u njihovim nastavnim predmetima i pomoću priručnika izradili nastavničke i učeničke sadržaje povezane s etičkim obrazovanjem;
  3. Podizanje svijesti među donositeljima odluka i političkim autoritetima o etičkom obrazovanju kao uključivom pristupu u obrazovanju za pluralističku demokraciju u sklopu ET2020 (posebice u svjetlu nadolazećih EU izbora u 2019. godini).

Strateško partnerstvo potiče učenje među projektnim partnerima, ali isto tako će omogućiti i transnacionalni dijalog među nastavnicima o etičkom obrazovanju dijeljenjem nastavničkog praktičnog iskustva povezanog s podučavanjem etičkog obrazovanja u europskim učionicama. Razmjena iskustava omogućit će se putem interneta te posebice na treninzima za nastavnike kao i drugim događajima koji će biti organizirani u svrhu stjecanja novih obrazovnih metoda. Projekt postavlja etičko obrazovanje kao razvojni obrazovni pristup koji ima stvarni potencijal za poticanje pozitivnih društvenih promjena.

Print Friendly