Specifični cilji projekta so:

  1. z interaktivnim spletnim tečajem spodbujati inovativne prakse v šolskem izobraževanju na področju etičnega izobraževanja z metodologijami in pedagoškimi pristopi, ki podpirajo družbene, državljanske in medkulturne kompetence učencev;
  2. okrepitev (samo)zaupanja učiteljev pri odpiranju etičnih vprašanj pri svojih predmetnih področjih s pomočjo smernic, kako z učenci soustvarjati vsebine, povezane z etiko in vrednotami;
  3. ozaveščanje o pomembnosti etičnega izobraževanja med politiki in oblikovalci politik kot vključujočega pristopa k izobraževanju za pluralistične demokracije v okviru ET 2020 (posebej tudi v luči približujočih se EU volitev leta 2019).

Strateško partnerstvo spodbuja prenos in krepitev znanj med projektnimi partnerji, hkrati pa tudi spodbuja k mednarodnem dialogu učiteljev o etičnem izobraževanju, z izmenjavo praktičnih izkušenj učiteljev pri poučevanju etičnih vsebin v učilnicah, na spletu in na izobraževalnih dogodkih. Projekt postavlja etično izobraževanje kot uveljajoč se pristop k izobraževanju, ki odpira pomembne možnosti za pozitivne družbene spremembe.

Print Friendly