Projekt je usmjeren učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama koji su direktno povezani s etičkim obrazovanjem te predmetima temeljenim na vrijednosnom sustavu poput religijskih znanosti ili filozofije, ali i s drugim predmetima koji istražuju različite vrijednosne sustave poput povijesti ili građanskog odgoja. Godine 2015. u zajedničkom izvješću Vijeća EU i Europske komisije za provedbu ET2020, navodi se glavna uloga obrazovanja: "osigurava da ljudske i građanske vrijednosti koje dijelimo jesu zajamčene te da se prenose na buduće generacije, promiče slobodu mišljenja i izražavanja, društvenu uključivost i poštovanje prema drugima, ali i sprječava te suzbija diskriminaciju u svim njenim oblicima, jača učenja i prihvaćanje ovih zajedničkih osnovnih vrijednosti te postavlja temelje za inkluzivnije društvo kroz obrazovanje – počevši od najranije dobi" (417/25).

Kako europska društva postaju sve raznovrsnija, važno je da se djeci i mladim ljudima pruži prilika za shvaćanjem raznolikosti kao društvene vrijednosti, bilo to u religijskom vjerovanjima, rodnim klasifikacijama, etničkoj pripadnosti ili drugim oblicima.

Etičko obrazovanje igra jedinstvenu ulogu u ostvarivanju demokracije raznolikosti s obzirom da "nastoji razviti jasno razumijevanje među različitim sustavima vjerovanja, ujedno naglašavajući ono što je zajedničko i što se dijeli. Etika, u razvijanju individualne kritičke misli i vrijednostima, nastoji razviti osobnu odgovornost istodobno imajući na umu opće dobro" (NCCA, 2015 p.11).

Unatoč tome, ne postoje europske mreže za etičko obrazovanje. Prakse se uvelike razlikuju, a prilike za profesionalnim usavršavanjem su ograničene te su najčešće mogu naći u neformalnom obrazovanju od strane organizacija poput partnerskih organizacija ovoga projekta ili su usko povezane s vjeronaukom kao i drugim religijskim znanostima.

Godine 2013., neke od partnerskih organizacija bile su zadužene za razvoj analize potrebe korisnika (Schlenk & Meier 2013. godine) koja je pokazala da preko 60% od 120 ispitanika – nastavnika (20% se izjasnilo da ne znaju ili nisu sposobni) smatra da im do određene mjere nedostaje spremnosti i kompetencija za podučavanjem etičkih predmeta iz razloga jer nisu primili profesionalni trening niti se stručno osposobili u ovome području.

Nastavnici su istaknuli kako bi cijenili „didaktičke smjernice, obrazovne sadržaje uključujući i raznoliki spektar obrazovnih alata poput Power Point prezentacija, animacija, igranja uloga i drugih, ali i obrazovnih materijala u digitalnom obliku kao i alate opisane na papiru.“ LITTLE projekt zadovoljit će ove izražene potrebe putem Priručnika za nastavnike i online tečajeva o metodologiji etičkog obrazovanja.

Raznolikost pristupa etičkom obrazovanju diljem Europe (Grayson, H. et al 2014, Schlenk & Meier 2013.) ističe ograničenost u stvaranju obrazovnih resursa poput nastavnih planova koji nisu primjenjivi u nekim školskim sustavima. Također, naglašava potrebu usmjeravanja nastavnika da razvijaju svoje vlastite sadržaje u etičkom obrazovanju zajedno sa svojim učenicima koji bi bili specifični za njihovu učionicu i predmet koji predaju.

Unatoč različitim kontekstima u kojima se osvrće na etičko obrazovanje diljem Europe, ovaj projekt će imati koristi od transnacionalnog pristupa osiguravajući da prilike za stručnim usavršavanjima nisu ograničene nacionalnim programima ili organizacijskim prioritetima, nego će se graditi na dosadašnjim iskustvima naših europskih kolega šireći dobre primjere u učionicama diljem Europe. Takav pristup omogućuje nastavnicima da vide širu sliku izvan svojih učionica i izvan nacionalnog konteksta kako bi uvidjeli na koje načine njihovi kolege obrađuju teme etičkih pitanja u sličnim uvjetima unutar učionica.

Fokusiranjem na zajedništvo i utjecaj etičkog obrazovanja u Europi, unatoč raznolikim nacionalnim kontekstima, pridonijet će većem razumijevanju naših europskih predstavnika o ulozi koje etičko obrazovanje može igrati u osiguravanju vizije obrazovanja Europske unije kako je naglašeno u ET2020.

Print Friendly