Educate Together, IRSKA (Nositelji projekta)

Osnovana 1978. godine, Educate Together je predstavničko tijelo 90 škola u Irskoj koje se vode u skladu s Educate Together obrazovnom vizijom. Educate Together škole imaju za cilj osigurati jednaku dostupnost u obrazovanju i poštovanje svoj djeci i mladim ljudima; usredotočeni su na učenike i vode se u skladu s participativnom demokracijom. Glavne aktivnosti Educate Together jesu:

  1. Otvaranje osnovnih i srednjih škola koje se temelje na jednakosti kako bi se omogućio izbor u inače dominantom sustavu vjerskog obrazovanja u Irskoj;
  2. Podrška školama u pružanju demokratskog obrazovanja usmjerenog na učenike, pružanje podrške vodstvima i upravljačkim tijelima kao i podrška kurikularnom razvoju;
  3. Razvijanje etičkog obrazovanja u Irskom obrazovnom sustavu, kroz razvoj kurikuluma i neprekidnog stručnog usavršavanja nastavnika.

SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, Slovenija

Sveučilište u Ljubljani osnovano je 1919. godine, a danas broji preko 42, 000 studenta. U projektu LITTLE, sudjeluje Teološki fakultet koji ima snažne kontakte s drugim institucijama na području etičkog i uključivog obrazovanja.
Teološki fakultet imao je vodeću ulogu u prijašnjim velikim međunarodnim projektima na području etičkog obrazovanja; ti projekti prethodnici su projektu LITTLE, prvenstveno projekt ETHOS: Etičko obrazovanje u osnovnim školama i vrtićima (Comenius) i ETHIKA: Etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima u školama i vrtićima (Erasmus +).

MALA FILOZOFIJAMALA FILOZOFIJA, HRVATSKA

Neprofitna udruga "Mala filozofija" od 2008. godine kreira eksperimentalne programe za razvijanje kritičkog mišljenja u osnovnim i srednjim školama kako u formalnom tao i u neformalnom obrazovanju.
Mala filozofija radi s različitim ciljanim skupinama u dobi od 3 godine starosti pa sve do umirovljeničke dobi, pružajući i obrazovne prilike za nastavnike na temu razvoja kritičkog mišljenja i filozofije za djecu te ima veliku mrežu nastavnika zainteresiranih za etičko obrazovanje.

STePS, Italija

STePS je talijanska organizacija s velikim iskustvom u koordiniranju i sudjelovanju u Europskim projektima i programima. Organizacija djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi promicala obrazovno istraživanje, promišljanje i preispitivanje tradicionalnih pristupa učenju kako bi se omogućio osobni rast kao i uključive i održive promjene.
STePS ima bogato iskustvo u obrazovnim projektima koji njeguju pluralističke, demokratske i održive zajednice. STePS kontinuirano promiče i sudjeluje u projektima za nastavnike i njihovo stručno usavršavanje te je povezana s međunarodnim školskim mrežama.

Print Friendly