Educate Together, Irska (vodilni partner)

Educate Together predstavlja rastočo mrežo šol (trenutno je teh šol 90) na Irskem, ustanovljeno leta 1978, ki vse sledijo izhodiščnim vodilom Educate Together. Cilj Educate Together šol je zagotavljanje enakih možnosti glede dostopa in spoštovanja do vseh otrok in mladih, so osredotočene na učenca in so vodene kot participativne demokracije. Ključne dejavnosti Educate Together šol so:

  1. ustanavljanje osnovnih in srednjih šol, ki temeljijo na enakosti pri zagotavljanju izbire v sicer prevladujoče verskemu sistemu vzgoje in izobraževanja na Irskem;
  2. nudenje podpore šolam pri na učenca osredotočenem demokratičnem izobraževanju, nudenje pomoči pri vodenju in upravljanju šol ter pri njihovem razvoju;
  3. razvoj etičnega izobraževanjaetičnega izobraževanja v irskem izobraževalnem sistemu z razvojem učnega načrta in vseživljenjskega strokovnega razvoja učiteljev..

Univerza v Ljubljani, Slovenija

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919 in ima trenutno preko 42,000 študentov. Pri projektu sodeluje Teološka fakulteta, ki ima močne povezave z ustanovami povezanimi z etičnim in vključevalnim izobraževanjem.
Teološka fakulteta je bila vodilna partnerica v prejšnjih dveh velikih mednarodnih projektih na področju etičnega izobraževanja, in sicer projekta ETHOS: Etično izobraževanje v osnovnih šolah in vrtcih (program LLP Comenius) in projekta ETHIKA Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus +).

Društvo Mala filozofija, Hrvaška

Od leta 2008 Mala filozofija kot neprofitno društvo razvija inovativne programe za razvijanje kritičnega mišljenja v osnovnih šolah ter preko formalnega in neformalnega izobraževanja učiteljev.
Mala filozofija dela z vrsto ciljnih skupin, od otrok starih od treh let dalje pa vse do starejših občanov ter zagotavlja možnosti za izobraževanje učiteljev o temah povezanih z razvijanjem kritičnega mišljenja in filozofijo za otroke. Ima široko mrežo učiteljev, ki jih zanima etika in filozofija za otroke.

STePS, Italija

STePS je italijansko združenje strokovnjakov s paleto izkušenj pri usklajevanju in sodelovanju v evropskih projektih in programih. Organizacija deluje na nacionalni in mednarodni ravni na področju spodbujanja raziskav v izobraževanju ter premisleka o tradicionalnih učnih pristopih, ki omogočajo osebno rast ter vključujoče in trajnostne spremembe.
STePS ima bogate izkušnje na področju izobraževalnih projektov, ki spodbujajo pluralistične, demokratične in trajnostne skupnosti. STePS spodbuja in sodeluje pri projektih za učitelje in razvoju strokovnjakov (iz področja izobraževanja) in je povezana z mednarodnimi šolskimi omrežji.

Print Friendly