Etičko obrazovanje definirano je kao obrazovanje koje priprema i potiče učenike: LIttle partners

 • Da istražuju i poštuju različite poglede na svijet i vjerovanja
 • Da otkriju, propituju i stave pred izazov svoja osobna uvjerenja i vrijednosti
 • Da reflektiraju i razmotre etičke dileme te da se uključe u proces etičkog donošenja odluka
 • Da razviju svoje sposobnosti kritičkog rasuđivanja, raspravljaju i djeluju kada su suočeni s pitanjima i problemima u društvu
 • Da preuzmu odgovornost za promicanje, zagovaranje i za težnju ka društvenoj pravdi, jednakosti i uključivosti za sve
 • Da istražuju mogućnosti razmišljanja i prosuđivanja kako bi stvorili vlastita mišljenja i ideje u svrhu razumijevanja sebe i društva u kojem žive što će im pomoći da pronađu vlastitu životnu orijentaciju i etičke vrijednosti

S naglaskom na vrijednosti koje propisuje EU uključujući ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokraciju, pravdu i vladavinu prava, ljudska prava, solidarnost, pluralizam, jednakost i toleranciju, etičko obrazovanje ima sličane ciljeve koji se preklapaju s:

 • Obrazovanjem o ljudskim pravima
 • Interkulturalnim obrazovanjem
 • Multikulturalnim obrazovanjem
 • Građanskim odgojem
 • Obrazovanjem za građanstvo
 • Etičkim obrazovanjem i učenjem o vrijednostima
 • Obrazovanjem karaktera
 • Filozofijom
 • Obrazovanjem održivosti
 • Vjerskim/religijskim znanostima

Etičko obrazovanje nastoji objediniti najbolje elemente ovih znanja, vještina i akcija unutar ljudskih prava, interkulturalnih kompetencija te moralnog i duhovnog razvoja.
Najbitniji koncept u etičkom obrazovanju koji potiče projekt LITTLE jest obrazovanje koje priprema učenike da žive u raznolikom društvu i pruža im znanje i vještine da identificiraju i propituju vlastiti vrijednosni sustav. Takav obrazovni pristup će im omogućiti i osnažiti ih da artikuliraju zajedničke vrijednosti i djeluju u skladu s njima u svakodnevnom životu.

Print Friendly