Etično izobraževanje je opredeljeno kot izobraževanje, ki pripravlja in spodbuja učence: LIttle partners

 • k raziskovanju in spoštovanju različnih svetovnih nazorov in prepričanj,
 • k iskanju, spraševanju, dvomu v in postavljanju njihovih osebnih prepričanj in vrednot,
 • k upoštevanju in razmisleku o etičnih dilemah ter vključevanju v proces etičnega odločanja,
 • k razvijanju sposobnosti kritičnega ocenjevanja, razpravljanja in delovanja v soočanju z izzivi in težavami družbe,
 • k prevzemanju odgovornosti za pospeševanje, zagovarjanje in prizadevanje za družbeno pravičnost, enakost in vključenost za vse,
 • k preiskovanju njihovega razmišljanja in razumevanja, da bi tako ustvarili lastna mnenja in poglede, na podlagi katerih bi bolje razumeli sebe in družbo v kateri živijo in ki bi jim omogočili najti njihovo življenjsko usmeritev in vrednote.

Z osrediščanjem na vrednote, ki jih je sprejela EU (človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, pravičnost in vladavina prava, človekove pravice, solidarnost, pluralizem, enakost in strpnost) je etilno izobraževanje podobno ter se deloma prekriva z naslednjimi temami in pristopi:

 • Izobraževanje o človekovih pravicah
 • Medkulturno izobraževanje
 • Večkulturno izobraževanje
 • Izobraževanje za aktivno državljanstvo
 • Državljanska vzgoja
 • Vzgoja značaja
 • Filozofija
 • Izobraževanje za kritično mišljenje
 • Izobraževanje o trajnostnem razvoju
 • Verstva/nauk o verstvih

Etično izobraževanje skuša združiti najboljše gradnike etične vzgoje, ki vodijo k znanju, razvoju spretnosti in delovanja na področju človekovih pravic, medkulturnih veščin ter k širšemu moralnemu in duhovnemu razvoju in zavedanju.
Etično izobraževanje skuša združiti najboljše gradnike etične vzgoje, ki vodijo k znanju, razvoju spretnosti in delovanja na področju človekovih pravic, medkulturnih veščin ter k širšemu moralnemu in duhovnemu razvoju in zavedanju.

Print Friendly