Projekt LITTLE poteka pod vodstvom glavne pisarne Educate Together iz Irske v sodelovanju s tremi evropskimi partnerji: Univerzo v Ljubljani (Slovenija), društvom Mala filozofija (Hrvaška) in izobraževalno raziskovalno organizacijo STePs (Italija).

Projekt temelji na evropskih projektih (ETHIKA in Ethos) , ki sta se z razvijanjem učnih virov in orodij osredotočala na podporo zagotavljanja etičnega izobraževanja v osnovnih šolah in vrtcih. Projekt LITTLE se za razliko od predhodnih projektov ne osredotoča več toliko na učna gradiva, temveč gradi na krepitvi (samo)zaupanja učiteljev in njihovih veščinah v ustreznih pedagoških pristopih in metodologijah. Ključni rezultati projekta (2016-2019) bodo vključevali:

  1. zanimiv, povezovalen in dostopen spletni tečaj o metodologijah in pedagoških pristopov za učitelje etike in sorodnih predmetov;
  2. vodič za učitelje, ki bo temeljil na omenjenem tečaju in bo učitelje usmerjal ter jih pomagal pri (so)ustvarjanju učnih vsebin in gradiv na temo etike v okviru različnih predmetov;
  3. pregled stanja in nabor predlogov ukrepov, ki bo namenjen ozaveščanju odločevalcev pri oblikovanju politik v Evropi, in sicer s poudarkom na tem, kako lahko vzgoja za etiko in vrednote prispeva k vključevalni pluralistični družbi.

Če ste učitelj v osnovni šoli na Irskem, v Sloveniji ali na Hrvaškem in bi se nam želeli pridružiti pri preverjanju naših pristopov in gradiv, nam pišite preko kontaktne strani.

Print Friendly