USPOSABLJANJE ZA UČITELJE V ZADRU

V tednu med 15. in 19. majem smo se v majhnem, vendar izjemno slikovitem mestu Zadar, zbrali partnerji projekta Learning Together to Live Together – Little (Erasmus+).
Tokratno druženje je bilo osredotočeno na učitelje in vzgojitelje iz Hrvaške, ki so se lahko ves teden aktivno udeleževali različnih dejavnosti in se spoznavali z metodami, ki jih bo ponujal spletni tečaj na temo vzgoje za etiko in vrednote za učitelje ter ga razvijamo v okviru projekta Little.
V ustvarjalnem in učečem ozračju, ki so ga ponujale interaktivne delavnice, se je štiriindvajset udeležencev preizkusilo in spoznavalo zanimive učne metode ter pristope, med drugim sokratski dialog, geštalt pedagogiko, filozofijo z otroci, ustvarjalno mišljenje, mišljenje osredotočeno na dizajn, strategije za delo z otroci glede spornih tem idr. Namen vseh omenjenih metod je oblikovati in spodbujati učiteljevo samozavest ter veščine v učilnici, še posebno kadar je soočen s perečimi dilemami, ki jih izzovejo učenci ali okolje, v katerem se nahajajo, prav tako pa tudi prepoznavati njegove lastne potrebe na temelju etike skrbi.
Udeleženci so tako v tem času usposabljanja postali učenci, ki so se igrali raznovrstne igre, analizirali umetniška dela, ustvarjali namišljene države, se lotevali spornih vprašanj, ki se odpirajo v učilnici, ostrili svoj kritični razum v igrah, kjer so iskali opredelitve različnih pojmov ter se v dialogu soočali z različnimi etičnimi dilemami.
Usposabljanje je bilo namenjeno tudi samemu preizkušanju metod, ki bodo del spletnega tečaja za učitelje. Udeleženci so bili zato po vsaki dejavnosti povabljeni, da so z ustvarjalci tečaja delili svoje mnenje in izkušnje ob določeni metodi. Seveda pa so v teh dneh skupnega druženja delili tudi svoje lastne izkušnje pri učiteljskem in vzgojiteljskem delu ter podajali konkretne predloge, kako bi sami izboljšali določen pristop in na ta način razkrili drugačne vpoglede na izobraževalne pristope.
Pomemben doprinos k spoznavanju in deljenju dobrih praks s partnerji Little je bil tudi obisk osnovne šole Šime Budinić, kjer so učenci 3. in 7. razreda delili svoje izkušnje, ki so jih dobili na delavnicah, razvitih na projektu Ethika. Učenci so prikazali delavnice, ki so se dotikale tem jeze, spoštovanja, odgovornosti, pravičnosti, samopodobe in reševanja sporov. Ponosno pa so tudi razglasili, da bodo zadnjo fazo svojega sodelovanja na projektu Ethika zaključili z dejanjem v okviru aktivnega državljanstva in sicer z zbiranjem hrane in denarja za pasje zavetišče v Zadru. Poleg tega, pa imajo še eno željo, da bi posvojiti delfina iz bližnjega Jadranskega morja. Namen posvojitve je podpora znanstvenim raziskavam, ki omogočajo boljše razumevanje teh živali.
Ta teden je bil odličen, saj je doprinesel oblikovanju dobrih idej za nadaljnje dejavnosti, ki se bodo odvijale v okviru projekta Little ter vzpostavil zametke mreže učiteljev, v okviru katere si bodo izmenjevali izkušnje in si drug drugemu pomagali.
Oglej si še fotografije iz samega dogodka.

Napisala Ivana Kragić, Mala filozofija.

Print Friendly