Dobrodošli na spletni strani projekta Little. Strateško partnerstvo deluje pod vodstvom organizacije Educate Together iz Irske, v njem pa sodelujemo Univerza v Ljubljani (Slovenija), društvo Mala filozofija (Hrvaška) in STePS (Italija). Projekt je financiran v okviru programa Erasmus+.

Glavni cilj projekta LITTLE je okrepiti znanja, sposobnosti in veščine za vzgojo za etiko in vrednote učiteljev v osnovnih šolah na način, da prispevajo k doseganju vizije izobraževanja v EU, ki spodbuja k aktivnemu državljanstvu in gojenju skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije, h krepitvi družbene kohezije in k nudenju pomoči mladim, da postanejo odgovorni, odprti in aktivni člani naše raznolike in vključujoče družbe.

Print Friendly